RU  ENG  LV 

 

 Skolēnu brīvdienas 2016./2017. mācību gadā:

rudens brīvdienas (profesionālās ievirzes izglītības programmā) –  
no 24. oktobra līdz 28. oktobrim; 

ziemas brīvdienas – no 22. decembra līdz 2017.gada 4. janvārim; 

pavasara brīvdienas (profesionālās ievirzes izglītības programmā) –  
no 2017.gada 13. marta līdz 17. martam; 

vasaras brīvdienas 1.– 5. baleta klasei – no 2017.gada 31. maija līdz 31. augustam