RU  ENG  LV 

 

   
84474

PAPILDUS UZŅEMŠANA AUGUSTĀ
07.08.2018


Rīgas Horeogrāfijas skola aicina iestāties skolēnus, meitenes un zēnus, kuri beiguši 4. klasi un savu nākotni vēlas saistīt ar grūto, taču bezgala skaisto profesiju – baleta mākslu.

Skolēni, kuri ir beiguši vispārizglītojošās skolas 2. un 3. klasi ir mīļi gaidīti Sagatavošanās klasēs.

Kādi dokumenti jāiesniedz, lai pieteiktos iestājeksāmeniem?

1. Iesniegums (RHS veidlapa, aizpildīta klātienē),

2. Uzrādīts personas apliecinoša dokumenta oriģināls,

3. 4 foto (3x4),

4. Liecības kopiju par iepriekšējās klases beigšanu vai iegūtās izglītības (ja tāda ir) apliecinoša dokumenta kopija,

5. Motivācijas vēstule – stājoties profesionālās vidējās izglītības programmā,

6.  Iestājoties skolā, izziņu par izglītojamā veselības stāvokli (026-u), izrakstu no ambulatorās slimnieka medicīnas kartes (027/u) par iepriekš izdarītajām profilaktiskajām vakcinācijām, izziņa no neirologa. 

Kad iesniegt nepieciešamos dokumentus? 

Līdz 22.augustam katru darba dienu no pl. 10.00 līdz 17.00 tikai klātienē.

Kur iesniegt dokumentus?

Rīgā, Kalnciema ielā 12, LV-1048, skolas administrācijā. Tālr. 67614115.

Kad notiks Uzņemšanas iestājpārbaudījumi?

23.augustā:

  • plkst. 10:00 sagatavošanas klase
  • plkst. 11:00 1.klase
  • plkst. 14:00 2.klase-3.kursam

 

 

 

Uzņemšanas noteikumi 2018./2019. māc. g.

 
 
      Atpakaļ