RU  ENG  LV 

 

PIKC "Nacionālā Mākslu vidusskola" struktūrvienība "Rīgas Horeogrāfijas skola"

Adrese:
Rīga, Kalnciema iela 12
 LV-1048

 tālrunis:
 67 615339
 67 614115

e-pasts: rhs@nmv.lv

 Darba laiks: 8.00-19.30

 Apmeklētāju pieņemšanas laiks: 10.00- 16.00 Rekvizīti:
Reģ. nr.: 90010937516
  Valsts kase - TRELLV22
Konts - LV44TREL222068900300B

  Ziedojumu konts - LV21TREL7220100000000

 

 

 


Struktūrvienības vadītāja
Agnese Andersone

agnese.andersone@nmv.lv

tālr. 20 285122

Pieņemšanas laiks:

otrdienās  10:00-12:00,

ceturtdienās 15:00-17:00

Direktora vietniece atīstības jomā

Regīna Kaupuža

 

regina.kaupuza@nmv.lv

 

tālr. 66 102150
 

Direktora vietniece izglītības jomā

Ilze Rutkovska

 

ilze.rutkovska@nmv.lv

 

tālr. 67 614115

Projektu vadītāja

Elīna Čipāne

 

elina.cipane@nmv.lv

tālr. 66 102150 

Saimniecības vadītāja

Jeļena Batalova 

 

jelena.batalova@nmv.lv 

 

tālr. 67 615870

Lietvede

Solveiga Vītola 

 

solveiga.vitola@nmv.lv

 

tālr. 67 614115

  

Skolas dežuranti

 

 

tālr. 67 615339