RU  ENG  LV 

 

Reģistrācijas apliecība

skatīt ... /PDF fails /

Akreditācijas lapa

skatīt ... /PDF fails /

Profesionālās ievirzes izglītības programmas licence

skatīt ... /PDF fails /

Profesionālās vidējās izglītības programmas licence

skatīt ... /PDF fails /

Skolas nolikums

skatīt ... /PDF fails /

Iekšējās kārtības noteikumi

skatīt ... /PDF fails /

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

skatīt ... /PDF fails /

Pārcelšanas kārtība

skatīt ... /PDF fails /

Atskaitīšanas kārtība

skatīt ... /PDF fails

Student enrolment rules

skatīt.../PDF fails

Eksāmenu un pēcpārbaudījumu kārtošanas noteikumi

skatīt ... /PDF fails /