RU  ENG  LV 

 

   
84474

UZŅEMŠANA
25.05.2018


Rīgas Horeogrāfijas skola aicina iestāties skolēnus, meitenes un zēnus, kuri beiguši 4. klasi un savu nākotni vēlas saistīt ar grūto, taču bezgala skaisto profesiju – baleta mākslu.

Skolēni, kuri ir beiguši vispārizglītojošās skolas 2. un 3. klasi ir mīļi gaidīti Sagatavošanās klasēs.

Kādi dokumenti jāiesniedz, lai pieteiktos iestājeksāmeniem?

1. Iesniegums (RHS veidlapa, aizpildīta klātienē),

2. Uzrādīts personas apliecinoša dokumenta oriģināls,

3. 4 foto (3x4),

4. Liecības kopiju par iepriekšējās klases beigšanu vai iegūtās izglītības (ja tāda ir) apliecinoša dokumenta kopija,

5. Motivācijas vēstule – stājoties profesionālās vidējās izglītības programmā,

6.  Iestājoties skolā, izziņu par izglītojamā veselības stāvokli (026-u), izrakstu no ambulatorās slimnieka medicīnas kartes (027/u) par iepriekš izdarītajām profilaktiskajām vakcinācijām, izziņa no neirologa.

Kad iesniegt nepieciešamos dokumentus? No 2018.gada 1. marta līdz 25. maijam, katru darba dienu no pl. 10.00 līdz 17.00.

Kur iesniegt dokumentus? Rīgā, Kalnciema ielā 12, LV-1048, skolas administrācijā. Tālr. 67614115.

Kad notiks Uzņemšanas iestājpārbaudījumi? 2018. gada 1., 4. vai 5. jūnijā. Iestājeksāmenu norises laiks un kārtība tiks precizēts pēc iesniegumu apkopošanas.

 

Uzņemšanas noteikumi 2018./2019. māc. g.

 
 
      Atpakaļ