RU  ENG  LV 

 

 Skolēnu brīvdienas 2017./2018. mācību gadā:

rudens brīvdienas (profesionālās ievirzes izglītības programmā) –  
no 23. oktobra līdz 27. oktobrim; 

ziemas brīvdienas– no 25. decembra līdz 2018. gada 5. janvārim; 

pavasara brīvdienas (profesionālās ievirzes izglītības programmā) –  
no 2018.gada 12. marta līdz 16. martam; 

vasaras brīvdienas 1.– 5. baleta klasei – no 2018.gada 1. jūnijs līdz 31. augustam