RU  ENG  LV 

 

   
107206

Uzņemšana profesionālās vidējās izglītības programmā "Laikmetīgā deja"
12.07.2019


Ar jauno 2019. / 2020. mācību gadu “Nacionālās Mākslu vidusskolas” Rīgas Horeogrāfijas skola piedāvā mācības profesionālās vidējās izglītības programmā “Laikmetīgā deja”. Laikmetīgās dejas  programmā uzņem jauniešus pēc 9. klases. Mācības ilgst četrus gadus, kursu nobeigumā iegūstot kvalifikāciju – laikmetīgās dejas dejotājs. 

Dokumentu iesniegšana notiks no 5. līdz 15.augustam, katru darba dienu no plkst. 10:00 - 16:00 NMV Rīgas Horeogrāfijas skolas lietvedībā.

Iestājpārbaudījumi jaunajā programmā “Laikmetīgā deja” notiks 19. un 20. augustā.

Laikmetīgās dejas programmas veidošanā piedalījušies laikmetīgās dejas speciālisti – Olga Žitluhina, Dmitrijs Gaitjukevičs, Anna Novikova un Rūta Pūce. 

NMV Rīgas Horeogrāfijas skolā uzņemšanas notiek atklātā konkursa kārtībā, reflektantiem pretendējot uz brīvajām vietām  profesionālās vidējās izglītības programmā “Laikmetīgā deja”. Reflektantiem būs jākārto iestājpārbaudījumus klasiskajā dejā, laikmetīgajā dejā un dejas improvizācijā, jāsagatavo solo priekšnesums un jāveic pārrunas ar uzņemšanas komisiju par kultūru, mākslu un izvēlēto specialitāti. 

Reflektantiem iesniedzami šādi dokumenti:

  • Iesniegums;
  • Dzimšanas apliecības kopija;
  • Iegūtās pamatizglītības apliecinošu dokumenta kopija;
  • Izziņa par izglītojamā veselības stāvokli;
  • 4 (četras) fotogrāfijas (3x4 cm);
 

 Vairāk informācijas par uzņemšanu un tās norisi:

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU PRASĪBU, NORISES UN VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

 

 
 
      Atpakaļ